ILMALÄMPÖPUMPUT

 

Ilmalämpöpumppujen asennukset, huollot ja korjaukset ammattitaidolla + Kilpailukykyiset hinnat = Tyytyväinen asiakas.

 

Myynti, asennus ja huolto.

 

Asennuspalvelu myös asiakkaan muualta hankittuun ilmalämpöpumppuun ja muihin merkkeihin.

 

MITSUBISHI ELECTRIC ILMALÄMPÖPUMPUT

PANASONIC ILMALÄMPÖPUMPUT

GREE ILMALÄMPÖPUMPUT

   

   

cop/scop Lämpökerroin

 

Ilmalämpöpumppujen hyötysuhdetta on perinteisesti mitattu kansainvälisellä COP-arvolla.

Siitä on nyt kehitetty koko vuoden hyötyä kuvaava SCOP-arvo. COP-arvo kertoo millä kertoimella laite tuottaa lämpöä, kun ulkona on +7C-astetta.

Parhaissa malleissa COP on yli 5, jolloin 1000 W sähköä tuottaa yli 5000 W lämpöä.

Vuoden 2013 alusta astui voimaan uusi 0 – 12 kW:n kokoisia ilmalämpöpumppuja koskeva EU-direktiiviin perustuva asetus. Sen mukaan kaikkien uusien ilmalämpöpumppujen tulee täyttää uusi SCOP-arvo, mikä kuvaa vuosihyötysuhdetta.

Toisin kuin tiettyyn lämpötilaan sidottu (+7C) hetkellinen hyötysuhde COP, huomioi SCOP koko vuoden keskimääräiset lämpötilat.

Asetuksessa on määritelty kolme erilaista lämpötilavyöhykettä, joista keskimääräisen lämpötilavyöhykkeen mukaisesti mitatut luvut on valmistajien ilmoitettava.

Vuoden alusta voimaan tulleet vähimmäisvaatimukset kiristyvät 1.1.2014, jolloin ilmalämpöpumpuilta vaaditaan vähintään 3,80 SCOP-arvoa keskimääräisessä lämpötilavyöhykkeessä.

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppu esitteet